Taktum

• Prodaja glazbene opreme, pribora i potrošnog materijala

• Popravak muzičkih instrumenata

• Priprema, obrada i prijepis notnog materijala

• Poduka na području glazbene kulture

• Upoznavanje i sviranje glazbenih instrumenata

• Program glazbenih radionica - priprema za glazbenu školu

• Organizacija i provedba priredbi i nastupa