Urar

• Popravak i prodaja svih vrsta satova

• Izmjena baterija, remena, stakla

• Veliki izbor baterija za sve vrste satova, daljinskih upravljača i sl.

• Restauriranje starih satova, konstruiranje i izrada pojedinih dijelova mehanizma

• Popravak elektroničkih uređaja, instrumenata i aparata za mjerenje

• Proizvodnja i popravak nakita, imitacije nakita (bižuterije), suvenira, ukrasnih predmeta